Monday, April 25, 2016

வைக்கோவை வண்மையாக கன்டிக்கிறோம்...!

நேற்று சிவகாசி தேவர் சிலைக்குல் செருப்பு கலட்டாமல் சென்றது மட்டும் அல்லாமல் வேட்டியை தூக்கி கட்டி வீர அவசனம் பேசிய வைக்கோ
மண்ணிப்பு கேட்க வேண்டும்....!

தேவரின சிறப்பு செய்திகள்

No comments: