Saturday, March 8, 2014

இன்று உலக மகளிர் தினம். அனைவருக்கும் மகளிர் தின நல் வாழ்த்துகள்.


வீரப்பெண்மனி வேலுநாச்சியார் போல் அன்பிலும் பண்பிலும் அறிவிலும் படிப்பிலும் வீரத்திலும் ஆளுமையிலும் தாய்மையிலும் பெண்கள் சிறந்து விளங்கவேண்டுமென வாழ்த்துகிறேன்.

No comments: