Sunday, December 21, 2014

குருப் 4 தேர்வில் அரங்கேறியது சாதி வெறி!

உயிர்களை கொன்றார்கள்... சிலைகளை தகர்த்தார்கள்... அரசியல் அதிகாரத்தை பறித்தார்கள்... தேவர் என்ற சொல் இருக்கக் கூடாது என்றார்கள்... பெயர் சுருக்கம் செய்தார்கள்...

எல்லாவற்றையும் அமைதியாக சகித்துக் கொண்டு தேச அமைதியை நிலைநாட்டும் அரசியல் போர்வாள்கள் மற்றும் தேசிய சிந்தனையில் தெளிந்து அரசியல் செய்யும் தேவரின மக்கள் , குழுக்களுக்கு எமது பாராட்டுக்களையும் நன்றியினையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.ிட்டமிட்டு புகழை மறைக்கிறதா அரசு....
தேசியத்தலைவரை ஜாதித்தலைவர்
என்று சொன்னீர்கள்
பொறுமை காத்தோம்.. ஆனால்
இன்று அவருடைய உன்மையான
பெயரையும் மறைக்க
நினைக்கிறது அரசு...
தேவரினே பொறுமை காத்தது போதும்.....
காந்தி,சிங்,செட்டிநாடு
இது மட்டும்
ஜாதி பெயரில்லை போலும் ஆனால்
தேவர் மட்டும்
எப்படி ஜாதி பெயரானது...


SOURCE : BHOOPALAN TRUST AND DEVAR TV

No comments: