Monday, April 1, 2013

தென் தமிழர் பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு மற்றும் பணி நியமனம் – புகைப்படங்கள்




தேவர் தொலைக்காட்சியின் தென் தமிழர் பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு மற்றும் பணி நியமனம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. எட்டு மாவட்ட செய்தி சேகரிப்பாளர்கள் மற்றும் ஒளிப்பதிவாளர்களுக்கு பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டது

No comments: