Wednesday, April 30, 2014

மாமன்னர் வேங்கை பெரியஉடையனத் தேவர் 1793-1801


சிவகங்கை சீமையின் மாமன்னர் வேங்கை பெரியஉடையனத் தேவர் 1793-1801 வேலு நாச்சியாரின் மருமகன் வெள்ளச்சி நாச்சியாரின் கனவர் 1801 வருடம் இந்த மாமன்னரை வெள்ளையர்கள் மலேசியாவில் உள்ள பினாங்கு தீவிற்க்கு நாடு கடத்தினர் —

No comments: