Wednesday, October 16, 2013

பசும்பொன்னுக்கு_செல்லுங்கள்


தேவர்ஜெயந்தி தடையை எதிர்த்து பசும்பொன் கோவிலில் உண்ணாவிரதம் இருக்கும் உறவுகளுக்கு, ஆதரவாகவும் - உறுதுணையாக உடனிருக்கவும், அருகிலுள்ள தேவரின உணர்வாளர்கள் பசும்பொன் சென்று அவர்களோடு பங்குகெடுத்து, தொடர் உண்ணாவிரதமாக்கி உலகுக்கு உரக்க சொல்லுவோம் தேவரின பலத்தை!

No comments: